'Sizin için düşünüyor, tasarlıyor, uyguluyoruz...'